Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser er opdateret den 14. august 2021, og er gældende for køb der er foretaget fra og med denne dato.

Salg af produkter fra denne side, foretages af One and Only Musical Teater Aps, Nyvej 17B, 1851 Frederiksberg C, CVR-nr. 29916918.

One and Only Musical Teater Aps benytter Billetlugen A/S ("Billetlugen"), Bryggernes Plads 17, 1. sal, 1799 København V, CVR 29413274 som billetoperatør, til formidling af billetter til One and Only Musical Teater Aps’ forestillinger.

Henvendelser vedr. køb af billetter, ombytning, spørgsmål til forestillinger o.l., bedes rettet til Billetlugens Kundeservice.

BILLETLUGENS KUNDESERVICE
Telefon 70 26 32 67
Mandag - torsdag kl. 9:30 – 16:00, fredag kl. 9:30 – 15:30
Mail: kundeservice@billetlugen.dk

Aftaleindgåelsen
Der er først indgået en bindende købsaftale mellem One and Only Musical Teater Aps og indehaveren af billetten (“dig/du”), når Billetlugen på vegne af One and Only Musical Teater Aps har registreret og modtaget betaling, og du har modtaget en ordrebekræftelse.

Køb/bestilling
For at bestille billetter på www.oneandonlymusicalteater.dk skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse og mailadresse. Informationerne bruges til at gennemføre købet.

Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

Vær opmærksom på at det er billetkøberens ansvar at oplyse de korrekte informationer ved registrering som bruger, ligesom det er billetkøberens ansvar at opdatere disse brugeroplysninger.

Du kan læse om One and Only Musical Teater Aps’ privatlivspolitik på www.oneandonlymusicalteater.dk/privatlivspolitik/

Billetkøbet
For at foretage køb på www.oneandonlymusicalteater.dk skal du gøre følgende:
1. Søg og find billet(ter)
2. Vælg leveringsform
3. Godkend salgs- og leveringsbetingelser
4. Log ind hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede har oprettet en kundeprofil,
skal du oprette en for at kunne købe billetter.
5. Indtast kundedata
6. Vælg betalingsform
7. Kontrollér om alle oplysninger er korrekte
8. Godkend købet.
Din ordrebekræftelse kan nu ses på skærmen, og du vil i løbet af få minutter modtage denne via e-mail.

Levering
Billetlugen sender gerne billetterne pr. post til dig på vegne af One and Only Musical Teater Aps mod et forsendelsesgebyr.
Hvis du har valgt standardpost som leveringsmetode, sendes billetterne til dig hurtigst muligt,
og du har dem i hænde senest 7-9 hverdage efter købet. For billetter der sendes til udlandet,
inklusiv Færøerne og Grønland, skal der dog forventes en leveringstid på op til 14 dage.

Billetterne sendes til dig med almindeligt brev til den adresse, du har oplyst ved købet.

Bemærk, at der kan forekomme længere leveringstid ved særlige forestillinger og produkter.

Stregkodesystemet på billetten sikrer, at den billet du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sende brevet anbefalet, og du behøver ikke at være hjemme, når billetterne kommer med posten.

Har du købt din billet med levering som “Print@Home”, modtager du din billet på e-mail hurtigst muligt efter dit køb. Hvis du ikke har modtaget e-mailen med billetterne inden for 24 timer efter gennemført køb, kan du kontakte Billetlugen på telefon 70 26 32 67, mandag - torsdag kl. 9:30 - 16:00, fredag kl. 9:30 - 15:30 eller på mail: kundeservice@billetlugen.
dk. Drejer det sig om billetter, der skal bruges samme dag, kan du medbringe billedlegitimation til forestillingen, hvor personalet vil hjælpe dig.

Billetten kan printes eller fremvises på mobil til forestillingen.

Betaling
Alle priser er inklusive moms, skatter og billetgebyr, men eksklusive leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostninger fremgår særskilt og som en del af det samlede beløb under købsprocessen, inden betalingen gennemføres.
Du kan online betale for dine billetter med MobilePay, Dankort, VISA og MasterCard.

Billetgebyr, leverings- og ekspeditionsgebyr
Billetgebyret udgør min. DKK 30,- pr. billet.

Leveringsomkostningerne afhænger af, hvor billetten skal sendes hen. Billetter, der skal sendes til Danmark, pålægges et forsendelsesgebyr på DKK 40,- pr. transaktion. Forsendelsesgebyr til udlandet er DKK 75,- pr. transaktion.

Køber du billetten via Billetlugens Kundeservice, tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 25,- uafhængigt af antallet af billetter.

Billetten
Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangsbevis til en konkret forestilling. Billetten er kun gyldig, hvis stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter, der er blevet annulleret hos One and Only Musical Teater Aps eller hos Billetlugens Kundeservice pga. bortkomst mv., ikke er gyldig som adgangsbevis.

Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. Hvis du bliver forhindret i at deltage i en forestilling, må du
gerne overdrage billetten til en anden. Der kan dog være enkelte forestillinger, hvor der forlanges ID i døren, men det vil i så fald fremgå tydeligt af hjemmesiden og på billetten.
Det er ikke tilladt at benytte eller overdrage erhvervede billetter i kommercielt øjemed, herunder ved:

– Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende, uden der er indhentet forudgående tilladelse fra One and Only Musical Teater Aps.
– Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende, uden der er indhentet forudgående tilladelse fra One and Only Musical Teater Aps.
– Professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor, uden der er indhentet forudgående tilladelse fra One and Only Musical Teater Aps.

Det bemærkes, at det, efter Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur og idrætsarrangementer, er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter. Brug eller overdragelse af en billet i kommercielt øjemed vil føre til annullering af billetten fra One and Only Musical Teater Aps’ side.

Bortkomst
Hvis billetten bliver væk før forestillingen, kan Billetlugens Kundeservice på vegne af One and Only Musical Teater Aps udstede en ny billet til dig.

Du skal kontakte Billetlugens Kundeservice med ønske om genudskrivning.
Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og ikke længere kan anvendes i indgangen til forestillingen.
Skal den genudskrevne billet fremsendes med posten, koster det et forsendelsesgebyr.

Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Ombytning
One and Only Musical Teater Aps ombytter ikke billetter, hverken i prisgrupper, eller til en anden placering, dato eller til anden forestilling.

Aflysning
Billetter refunderes kun, hvis forestillingen aflyses. En forestilling betragtes udelukkende som aflyst, hvis den slet ikke gennemføres. Ændringer i medvirkende, lokaliteten, delvis gennemførelse af forestillingen, udskydelse af forestillingen mv. er således ikke en aflysning og billetten refunderes ikke.
Ved aflysning og efterfølgende refundering af billetter, refunderes billetgebyrer, kortgebyrer, andre gebyrer, afbestillingsforsikringer samt evt. afholdte omkostninger til porto eller andre forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billetkøbet ikke.

Billetter refunderes ikke, såfremt en aflysning af forestillingen skyldes force majeure, herunder strejke, statsindgreb, krig, ildebrand, naturkatastrofer eller lignende, som One and Only Musical Teater Aps ikke er herre over. Det præciseres, at ethvert forhold som kan henføres til COVID-19 (Corona-virus), andre virusangreb, epidemier eller pandemier og som forhindrer eller vanskeliggør One and Only Musical Teater Aps’s mulighed for at afvikle forestillingen, betragtes som force majeure. Billetgebyrer, kortgebyrer, andre gebyrer, afbestillingsforsikringer samt evt. afholdte omkostninger til porto eller andre forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke.

Refusion foretages af Billetlugen på vegne af, og efter instruks fra One and Only Musical Teater Aps. Refusion sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af billetterne.

Fortrydelsesret
I henhold til ”Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ansvar
One and Only Musical Teater Aps påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og ufravigelig lovgivning.
One and Only Musical Teater Aps kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab eller beskadigelse af data.
One and Only Musical Teater Aps´ ansvar for skade på personer og genstande m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra One and Only Musical Teater Aps’ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler.

Privatlivspolitik
One and Only Musical Teater Aps registrerer og anvender personoplysninger om dig i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, der kan læses på www.oneandonlymusicalteater.dk/privatlivspolitik/

Reklamation og klagemuligheder
Enhver form for reklamation skal rettes til info@oneandonlymusicalteater.dk

Ønsker du at klage over en forestilling, skal denne klage modtages på info@oneandonlymusicalteater.dk inden for en måned efter afholdelse af den forestilling, der er købt billetter til.

Forbehold
One and Only Musical Teater Aps forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer, herunder i tilfælde af One and Only Musical Teater Aps begrundede mistanke om billetkøb med henblik på videresalg.

One and Only Musical Teater Aps tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte forestillinger.

One and Only Musical Teater Aps forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori mod refusion af en eventuel prisdifference.

One and Only Musical Teater Aps er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, hvis ansvaret foreligger efter dansk rets almindelige regler. One and Only Musical Teater Aps’ ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til billettens pris.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.